Lidé se obvykle domnívají, že čím větší společnost, tím větší jistota. Je to však skutečně pravda? Mnoho lidí, kteří měli tu čest a možnost vyzkoušet si práci v těchto organizacích, mají na to rozdílné názory. Skutečně se tu uzavírají nepsané dohody relativní jistotě za totální loajalitu s předem stanovenými pravidly hry? 

Hodnota pro společnost je odrazem hodnocení výkonnosti 

Často společnosti nevnímají jedince jako lidskou bytost. Tady se hovoří řečí čísel a statistik. Hodnota zaměstnance je závislá na jeho výkonu za předcházející měsíc. Někdy není vůbec důležité, jestli někdo dosahoval nejvyšších výkonů v minulém období. Vedení zajímají hlavně aktuální čísla. 

Není zvykem zkoumat, co vězí za poklesem výkonu jedince. Důležitý je nárůst čísel a celkového prospěchu společnosti. Malé světélko naděje může však přinést lidský přístup vedoucího manažera. Je velmi důležité, aby vedoucí pozice zastávali lidé, kteří cítí zodpovědnost neustále motivovat a vést svůj tým k sebezdokonalování.  

Prioritně by je mělo zajímat, aby byl zachovaný rovnoměrný poměr v přerozdělování úkolů stejně jako zabezpečení stejných pracovních podmínek a dostupných zdrojů. Důležité jsou však nakonec ukazatele, které vyprodukujete ke konci měsíce. 

Když vás potřebují, budou se i usmívat 

Někteří lidé bohužel dovedou být milí jen na vlivné jedince. Jakmile se vliv změní, může se změnit i jejich chování. I nejlepší kolega se může během jednoho dne přestat zdravit. Důvod je velmi jednoduchý. Když podáváte lepší výkony než ostatní, budete jim trnem v oku. Naopak jste-li daleko za nimi a neohrožujete jejich pozici, nemají důvod k vám pociťovat nevraživost.  

V takových situacích je velmi důležité, aby byl k dispozici týmový mentorkterý dokáže takové situace zvrátit nebo jim předcházet. Také z toho důvodu některé korporace investují do nejrůznějších teambuildingových akcí, firemních mentorů nebo zřídí relaxační koutek.  

Ruce-lavice-tablet-statistiky-cisla-telefon

Není důležitá úroveň vědomostí, ale pozice, kterou zastáváte v hierarchii  

Lépe placené názory jsou hodnotnější než méně placené údaje a fakta. To je zlaté pravidlo aplikované v nekonečné spleti hierarchické struktury korporátní společnosti. Takže na jedné straně jsou skutečné údaje a fakta, a pak jsou tu názory a stanoviska.

Lépe placené názory jsou ve většině organizací přímo úměrné vyšší hodnotě. I když je předmětné téma subjektivní a lidi mají více údajů a pohledů, vrcholný management má rozhodovací právo. Kvalitní manažer vezme do úvahy i postoj podřízeného a musí si být vědom toho, že pracuje s tím nejlepším týmem, jaký má k dispozici. Jinak to fungovat nebude.  

Důležité je umět vystihnout ten správný okamžik na vyjádření nesouhlasu  

Důležité je, abyste zachovali předepsanou hierarchii a jakýkoli svůj postoj nebo názor prioritně prezentovali svému přímému nadřízenému. Vůbec není etické ani přátelské obcházet strukturu, i když to děláte v dobré víře.  

Muz-varovny-prst  

Když nebudete s něčím souhlasit, chovejte se strategicky a mějte to podložené reálnými údaji. Jak víme, obyčejně to nejsou slova, ale tón a chování, které mohou lidi připravit o křeslo.  

Zapamatujte si: 

  • Důležité je mít k dispozici mentora, který vás dokáže usměrnit. 
  • Pravdu nemusí mít vždy ten, kdo je na vrcholu pyramidy. Někdy je to jen o správně zvoleném tónu a interpretaci.  
  • Nesouhlasit můžete jen tehdy, když to dokazují i čísla. V opačném případě si svůj subjektivní názor nechte pro sebe. 
Autor

V prvom rade milujúca matka a manželka. Dobrovoľný workoholik vo voľnom čase pracujúci v rodinnom vinohrade i sade a samouk včelár. Fascinuje ju minimalizmus v dizajne a všetky jeho obmeny.

Napsat komentář