Stojíte v čele firmy, vedete tým nebo skupinu lidí? Nedaří se vám dosahovat kýžené výkony, kvalitu či plnit termíny? Stává se atmosféra v týmu toxická a lidé spíše utíkají domů namísto toho, aby se odhodlaně pouštěli do pracovních úkolů? Válčíte-li s podobnými problémy, určitě čtěte dále. Téma motivace vašeho týmu je pro vás jako dělané.

Motivaci jako takovou nelze jednoduše naordinovat či předepsat jako lék. Její existence není samozřejmostí, nýbrž věcí každého jednotlivce. Je třeba vytvářet motivující podmínky a podněcovat okamžiky, které její přirozenou přítomnost a růst podpoří. 

Zaměstnanec jako lidská bytost, ne tažný kůň

Základním kamenem úrazu v mnoha firmách je přístup k zaměstnancům jako k tažným silám, které jsou primárně určeny k výkonu úkolů a plnění cílů. Už jen samotný hluboce zakořeněný pojem „lidské zdroje“ s sebou nese až příliš neosobní a odměřené asociace. Člověk – zaměstnanec – by však neměl být redukován pouze na jakýsi zdroj výkonu. Je to totiž stejná lidská bytost jako vy, manažer. Probíjí se životem, vyrovnává s běžnými životními situacemi, zdravotními neduhy a nástrahami vztahů. Toto byste určitě měli zohledňovat – a takovým způsobem k podřízeným i přistupovat. Pravidelně oceňujte jejich přínos pro firmu a transparentně definujte oblasti potřebné pro rozvoj. Protože silný motivující charakter má to, pokud zaměstnanec přijímá zpětnou vazbu s odhodláním a vůlí k seberozvoji.

feedback-rozhovor-sef-zamestnanec-spokojenost-dotazy

Prožívání oboustranné důvěry je nezbytným klíčem ve vztazích na pracovišti. Její budování probíhá dlouhodobě a může stát pouze na reálně zažitých situacích vzájemné podpory a pomoci. Emoce jsou mnohem silnějším zdrojem motivace než peníze či podobné pomíjivé komodity.

TIPY 

 • Dbejte na kolektivní i individuální rozhovory. Je velmi důležité, abyste znali něco ze soukromí svého týmu, a také měli alespoň částečný přehled o jeho nejvýznamnějších hnacích silách v privátním životě. Sdílení osobních životních příběhů buduje základy důvěry.
 • Osobní a profesionální cíle jsou často navzájem propletené, proto je opravdu nutné znát jejich kontext v souvislosti s vašimi lidmi. Pouze tak můžete řešit jejich rozvoj individuálním způsobem.
 • Organizujte mimopracovní aktivity, teambuildingy nebo neformální aktivity v rámci firmy (např. společné snídaně, pití kávy, čaje a jiné), abyste prostor pro otevřenou neformální komunikaci se zaměstnanci vůbec vytvořili.
 • Pamatujte, že pokud vaše snaha nebude upřímná a důvěrná, obrátí se vám každý zády. A nakonec více ztratíte, než získáte.

Bude-li je to bavit, udělají to rádi a kvalitně

Určitě jste v životě zažili situace, kdy jste byli nuceni provádět něco proti vaší vůli, nebavilo vás to a neměli jste k samotné práci žádný vztah. Možná vám nejspíš nezáleželo ani na tom, zda danou věc provedete správně. Tato situace ve vaší firmě nesmí nastat. Čas je příliš vzácný a běží až příliš rychle na to, aby vaši zaměstnanci vykonávali práci, která je nebaví, nebo na kterou nemají předpoklady, resp. je využíváte na něco jiného, ​​než k čemu byli do firmy přijati primárně. Pouze ti, kteří uplatňují své zdatnosti při plnění úkolů a naplňují je, se budou dlouhodobě zlepšovat. Pouze ti budou bažit po osobním i profesním růstu.

TIPY 

 • Nepodceňujte důkladný výběr kvalitního člověka. Jeho vize, uspořádanost cílů, dovednosti a dosavadní dosažené výsledky znamenají víc než tituly vysokých škol.
 • Důkladně prozkoumejte silné i slabé stránky každého podřízeného, ​​dejte mu příležitost využít ty silné ve prospěch firmy, ale rovněž možnost rozvíjet ty slabší.
 • Vzdělávání personálu je jedním z klíčů k úspěchu. Vyčleňte finance, které by měly proudit tímto směrem. Měli byste v tom mít pořádek a v pravidelných intervalech vyhodnocovat přínos vzdělávání.
 • Vytvořte prostor vzdělávat se i v jiných oblastech, které přímo nesouvisejí s výkonem funkce (např. cizí jazyky, zájmové či sportovní aktivity a jiné).

Prostředí, do kterého je radost se vracet

Vyžadujete od zaměstnanců vrcholné výkony ve kvalitě nejvyšší třídy? Nejprve je však třeba položit si následující otázku: „Jsem schopen dát těmto lidem nástroje a zajistit pracovní prostředí tak, aby tyto výkony dokázali generovat? Vím vůbec, jak se moji lidé cítí na místě, kde pracují?“ Pracovní prostředí významně ovlivňuje zdraví, aktuální náladu a pocity. Přímo působí na výkon a jeho kvalitu.

Dobrý manažer se o potřeby zaměstnanců zajímá, ten lepší je respektuje a snaží se je plnit a ten nejlepší se jimi nechává vést a přinese vždy něco navíc. Benefity využitelné mimo práci mohou sloužit jako odměna navíc za extra výkony, kolektivní ocenění, nebo jako projev zájmu o pohodu i ve volném čase. Firmy, které dosahují nejlepších výsledků v péči o zaměstnance, jsou nejčastěji ty, které kladou důraz na zdraví a udržování fyzické i psychické kondice svých lidí.

TIPY 

 • Nešetřete na kvalitním a efektivním vybavení. Sami si jistě dopřejete designové a výkonné pracovní zařízení, ačkoli k práci manažera ho pravděpodobně nutně nepotřebujete. A ti, na kterých výkonu firma stojí, pracují na průměrné technice a sedí na průměrné židli.
 • Vždy si vzpomeňte na staré známé: Kdo se na nic neptá, nic se nedozví.
 • Hledejte způsoby, jak pracovní prostor zpříjemnit a ozvláštnit. Umožněte práci vestoje, vytvořte oddychové či volné zóny, v nichž dojde k náhodným setkáním
 • i těch zaměstnanců, kteří možná o sobě ani netuší. Podpoříte tak budování vztahů a možnost generování nových nápadů.
 • Dbejte na dodržování optimálních podmínek na pracovištích a zásad ergonomie (teplota, vlhkost, osvětlení, větrání).
 • Zvažte tyto změny ve finančním plánu a buďte štědří. Výsledků si jistě brzy povšimnete. Finanční obraty možná prudce nevzrostou, ovšem vašim lidem se bude pracovat příjemněji, bude se jim snadněji tvořit a lépe zvládat náročné komplexní úlohy.
 • Neustále si pokládejte otázku, zda byste byli ochotni a dokázali výkonně pracovat v prostředí, ve kterém pracuje váš tým.
 • Buďte kreativní a přidejte „něco navíc“. Moderní firmy zajišťují pestrý pitný režim, přísun vitaminů (zeleninou či ovocem), nebo dopřejí čajíčkářům a kafařům oblíbené požitky.
 • Podporujte zdravější návyky, např. formou přednášek o stravování, wellness poukazy či zážitkovými aktivitami s příbuznými.

Nemateriální benefity mají mnohem větší hodnotu nežli finance

Pokud pracujete v segmentu, ve kterém dokáží lidé pracovat i z vlastního příbytku, nehledejte výmluvy, proč nemohou. Není nic horšího než dogmaticky stanovené a neprůstřelné firemní podmínky. Flexibilní pracovní doba je dnes již standardem. Ochota přizpůsobit časovou dotaci na homeoffice individuálním potřebám není výjimkou. Chcete přece podporovat odpovědnost a loajalitu vašich lidí. Pokud jim nedopřejete potřebný prostor, nikdy jim neumožníte tyto kvality vztahu s firmou budovat. Dovolená, placené či studijní volno mohou být nástroji, se kterými lze v rámci nefinančních benefitů zajímavě experimentovat.

TIPY 

 • Dopřejte možnost pracovat z domu častěji těm, kteří dojíždějí z větší dálky.
 • Nepodporujte přesčasy. Vaše lidi potřebují ​​doma i jejich blízcí.
 • Stanovený rozsah času, který mohou zaměstnanci využít na vlastní projekty, podporuje jejich kreativitu a volnost v myšlení, což přináší zpětné benefity také při plnění výhradně pracovních úkolů.
 • Ocenění kvalitních výkonů jednotlivců či týmů můžete dosáhnout udělením extra volna nebo dovolené.
 • Projevit dík dlouhodobým zaměstnancům za loajalitu firmě lze pevným zvýšením počtu dnů dovolené nebo dnů určených k regeneraci.
 • Umožněte týmům setkávat se a pracovat i mimo pracoviště – podporuje to variabilitu vzájemného sladění se a generování výkonu.  

Vytvářet takové firemní podmínky, které působí na váš tým jako motivace, se nemusí zdát až tak složité. Mnohdy však schází snaha osvojit si lidštější přístup, zajímat se nejenom o pracovní potřeby zaměstnanců, nýbrž znát i jejich osobní kontext. K dosažení motivujících podmínek je nezbytné nejen důkladné finanční plánování a účelové využití prostředků vzhledem k těmto potřebám, ale i upřímný a nefalšovaný zájem vedení o zušlechťování podmínek práce všech podřízených. Tam to doopravdy začíná i končí – v srdci a v mysli každého manažera či vedoucího firmy.

„Jediným spolehlivým způsobem, jak dosáhnout motivaci, je povzbuzovat lidi, aby dělali na věcech, které je baví a na kterých jim záleží, s lidmi, které mají rádi a na kterých jim záleží. Žádné zkratky neexistují.“

Zdroj: Fried & Heinemeier. Kniha: Práce na dálku

Autor

Všestranní a pravdepodobne nenahraditeľní hrdinovia každodenných pisateľských a čitateľských výziev, milujúci rozmanitosť tém. Maximalisti obdivujúci minimalizmus, nadchýnajúci sa interiérovým aj exteriérovým dizajnom a architektúrou.

Napsat komentář