Značka

kancelářský stůl

Prohlížíte

Šťastný zaměstnanec rovná se výkonný zaměstnanec. Čím přívětivější prostředí svým podřízeným vytvoříte, tím je větší šance, že budou pracovat s vyšším nasazením. A věřte, že výkonnost stoupá tím víc, čím osobnější prostředí na člověka v práci čeká. Jak tomu pomoci? Možnost volby rozvíjí motivaci Zaměstnanci podávají lepší výkony, pokud mohou spolurozhodovat o svém pracovním prostředí. K takovému závěru dospěla i Diane Hoskins,…