Značka

kancelář

Prohlížíte

Význam barev a barevných schémat v prostoru, v kterém žijeme nebo pracujeme, je nezpochybnitelný. Napříč studiemi zaměřenými na hledání pozitivních podmínek v práci podporujících vyšší produktivitu sehrává role barevnosti pracoviště jednu z klíčových rolí. Je známo, že barvy a různá schémata barevností přímo ovlivňují naše emociální rozpoložení – mohou zlepšovat, ale i zhoršovat, resp. neutralizovat náladu.  V rámci tvorby podpůrných podmínek k práci a vyšší produktivitě a efektivitě si tedy povíme více o tom, jakým směrem se…