Ochrana osobních údajů

Provozovatel portálu worklife.sk, společnost ContentFruiter s.r.o., si je plně vědom důležitosti ochrany osobních údajů. Zacházení a zpracování údajů se řídí Všeobecným nařízením o ochraně údajů (dále jako „GDPR“), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Přijatá politika ochrany osobních údajů platí pro tyto stránky. Webové stránky společnosti ContentFruiter s.r.o mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení nevztahuje. Proto si při opouštění těchto stránek přečtěte prosím zásady ochrany osobních údajů, které se týkají stránek, které chcete navštívit.

Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte s politikou ochrany osobních údajů společnosti ContentFruiter s.r.o.

Společnost zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Zaměstnanci a spolupracovníci byli proškoleni o právech a povinnostech v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů a o odpovědnosti za jejich porušení. Společnost prohlašuje, že osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a budou použity pouze pro účel a v rozsahu v jakém byl dán souhlas.

Účel zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolný souhlas dotčené osoby, který lze kdykoli odvolat kliknutím na odkaz v newsletteru, písemně doporučeným dopisem adresovaným do sídla provozovatele, nebo e-mailem na dpo@contentfruiter.sk. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Osoba mladší než je doporučená nebo zákonná hranice v dané zemi nesmí zasílat společnosti společnosti žádné informace. V případě, že jste mladší nebo nezletilí, budete na používání těchto Stránek a služeb, realizaci nákupů nebo jiných právních úkonů potřebovat souhlas rodiče (ů) nebo právního (ých) zástupce (ů), s výjimkou případů, že takové činnosti jsou v zemi uplatňovaného práva povoleny.

Rozsah poskytnutých údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email a telefonní číslo za účelem kontaktu s osobou, která tak prostřednictvím kontaktního formuláře tyto údaje dobrovolně poskytne. Pro marketingové účely zpracovává údaje v rozsahu email, jméno a příjmení pouze za účelem odesílání newsletterů takové osobě, která tyto informace dobrovolně poskytla.

Osobní údaje v rozsahu email, jsou zpracovávány pomocí nástrojů od společnosti MailerLite, které je zpracovává v souladu s aktuálními legislativními opatřeními ochrany osobních údajů.

Čas platnosti souhlasu, doba uchovávání osobních dat

Osobní údaje pro marketingové účely budou zpracovávány po dobu 5 let. Po odvolání souhlasu před uplynutím 5 roční doby, nebo po uplynutí 5 roční doby a neobnovení souhlasu, budou osobní údaje uchovávané v souladu s platnou legislativou a následně budou bezpečně zlikvidovány.

Cookies a použití analytických nástrojů

Webové stránky využívají na více místech tzv. cookies. Tyto využíváme ke zlepšení uživatelského komfortu, účinnosti i bezpečnosti. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš počítač, které využívá následně prohlížeč. Většina souborů cookies, které my využíváme jsou tzv. „Cookies relace“. Po skončení vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Soubory cookies nemohou na počítači způsobit žádné škody ani obsahovat viry.

Vhodným nastavením vašeho prohlížeče nebo aplikace resp. prostředí použitého operačního systému (iOS, Android) můžete přenos takových dat zakázat, což však může v některých případech vést k problémům při načítání a obsluze, nebo funkčním omezením při nabízeném obsahu, či službách.

Google Analytics

Webová stránka používá nástroj Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“ textové soubory ukládané na počítači, které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají do paměti.

Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení používání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na stránkách portálu a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky. IP adresa uživatele je zaznamenána v pseudonymním tvaru a v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty společnosti Google, které by umožnily identifikaci uživatele.

Sběr dat můžete deaktivovat na stránce Použití cookies, příslušným nastavením prohlížeče nebo instalací modulu pro prohlížeč https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=cz . Bližší informace ohledně podmínek užívání a ochrany dat naleznete na stránkách https://policies.google.com/?hl=cz a https://www.google.com/analytics/terms/cz.html.