Základní pravidla společenského chování by měl ovládat každý jeden z nás. Je to více o projevení slušnosti, nežli o prokázání znalostí ze společenského bontonu. Ať chceme, nebo ne, slušnost se nosí a ve společnosti je vysoce ceněna. Zejména v pracovní sféře. Kdo, komu a proč? Víte, kdo pozdraví jako první, kdo navrhuje tykání a kdo má přednost? Pokud v tom máte mírný zmatek,…