Efektivnost pracovních procesů a konečný výsledek nejsou ovlivněny jen pouhou šikovností zaměstnance. Pokud jsou zabezpečené vhodné pracovní podmínky, produktivita přímo úměrně k tomu stoupá. Je velmi důležité, aby se při zařizování kancelářských prostor nehledělo jen na konečné cíle, ale aby se braly do úvahy i faktory, které mohou během procesu ovlivňovat produktivitu zaměstnanců.

Kancelářské živly, které nás ovlivňují

Zásadní vliv na náš organismus má hlavně denní světlo. Podle toho, zda ho máme v prostoru dostatek, stoupá nebo klesá naše úroveň vnímání. Vhodně zvolená kombinace osvětlení na pracovišti může pomoci k lépe podaným výkonům. Hlavním zdrojem světla by mělo být prioritně přirozené osvětlení místnosti, které proniká okny do prostoru. Pokud není toto osvětlení dostatečné, je potřeba zabezpečit další zdroj osvětlení, který dokáže vykompenzovat tento nedostatek. Kvalita světla, jeho odrážení v prostoru nebo intenzita mají přímý vliv na produktivitu naší práce.

muz-sedici-v-kancelari-denni-svetlo

Okna v pracovních prostorách by neměla sloužit jen jako prostředek na přísun světla. Měla by zabezpečovat také přísun čerstvého vzduchu. Světová rada pro šetrné budovy vypracovala studii, v které poukazuje na to, že v důsledku nízké kvality ovzduší ve vnitřních prostorách může produktivita klesnout až o 10 %. Oxid uhličitý je pro lidský organismus ve vysoké koncentraci nebezpečný. Pokud převažuje v místnosti nad kyslíkem, začne komunikační a pracovní aktivita klesat, čímž přímo klesá celková produktivita.

TIP: Zabezpečit pravidelný přísun čerstvého vzduchu do kanceláří lze i efektivněji než neustálým vstáváním od práce a otevíráním okna. Moderní a pasivně postavené budovy jsou dnes vybavené rekuperačními zařízeními, které zabezpečují řízené větrání. V praxi to znamená, že v prostorách proudí stále čerstvý vzduch, i když okno zůstává zavřené.

Jedním z nejrozšířenějších faktorů, které ovlivňují náš výkon, je hluk. V pracovním prostředí by hlučnost neměla přesahovat 40 dB, hlavně tehdy, pokud se potřebujete koncentrovat během práce. Nadměrný hluk působí rušivě, zapříčiňuje vyšší chybovost, nesoustředěnost a má negativní vliv i na duševní pohodu. Proto ji považujeme za jednu z hlavních příčin nespokojenosti lidí v kanceláři, jelikož zapříčiňuje nežádoucí rozptýlení.

tabule-motto-prace-sluchatka

Neposledním faktorem, který má vliv na výkyvy v produktivitě, je teplo. Příliš vysoké teploty, a naopak příliš nízké v prostředí nepůsobí příznivě ani na lidský organismus, ani na psychiku. Teplota v místnosti by se měla dát regulovat, přičemž doporučovaný rozsah teploty pro vnitřní práce je 20 až 24 °C.

Je to i o zařízení

Nejsou to jen výše zmíněné živly, které nás přímo ovlivňují. Naše produktivita je ovlivňovaná i zařízením, dispozicí a prostorovým členěním. Ovlivňují nás především pocity, které máme z prostředí. V první řadě se musíme cítit komfortně a být vnitřně ztotožnění s naším pracovním prostorem. Vzhled a dojem ovlivňují naše myšlení, které se může naladit i na negativní úroveň, pokud se v prostoru necítíme příjemně.

Všechny výše zmiňované faktory nám mohou pomoci vytvořit příjemné klima v prostoru, ale nedotvoří celkový dojem. Vhodně zvolené zařízení je velmi důležitým faktorem, na který je potřeba myslet už během zařizování. Mělo by splňovat kritérium funkčnosti, ale nezapomínat na estetickou stránku. Stejně tak byste měli mít zabezpečený dostatek prostoru ke své práci, abyste se necítili sklíčení. Oficiálně by velikost pracovního místa měla mít alespoň 2 m2 nezastavěné plochy s 25 m3 vzdušného prostoru.

Zapamatujte si:

  • Přiměřené osvětlení a dostatek čerstvého vzduchu jsou dobrým startem do pracovního dne.
  • Snažte se eliminovat hluky a teplotní výkyvy, pokud chcete zabezpečit růst produktivity.
  • Vzhled a dojem vytvoří buď psychickou pohodu, nebo labilní kolektiv.
  • Funkční zařízení může být i estetické.
Autor

V prvom rade milujúca matka a manželka. Dobrovoľný workoholik vo voľnom čase pracujúci v rodinnom vinohrade i sade a samouk včelár. Fascinuje ju minimalizmus v dizajne a všetky jeho obmeny.

Napsat komentář